Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 203 psl.

nurtue

nurtue „hemde (Hemd) – marškiniai“ E 479 nom. sg. fem. = pr. *nurtuvē (tiksliau – pr. *nurtuu̯ē: su *-uu̯- = bilabialis *-u̯-, plg. s. v. grauwus), kurį matyt suponuoja ir lytys (apkraipytos) norte „hembde (Hemd) – t. p.“ GrG 24, northe „t. p.“ GrA 49, narthe „indusium – t. p.“ GrF 49.
Subst. pr. *nurtuvē „marškiniai“ yra iš (subst.) *„vilkimosi (movimosi) priemonė“ < *„nėrimosi (movimosi į ką) priemonė“ – sufikso *-tuvē vedinys iš verb. pr. *nur- „vilktis“ < *„nertis, lįsti (į ką), mautis (į ką)“ (plg. jo giminaitį verb. lie. į-nérti „įnerti, įkišti, įmauti; greitai užsivilkti“ LKŽ VIII 686 s. v. 2 įnérti, be to, žr. LKŽ VIII 690 s. v. 2 užnérti 4, LKŽ VIII 685 s. v. 2 nérti 8); plg. subst. lie. praũstùvė̃ „prausiamasis indas“ (LKŽ X 586t.) = „prausimo(si) priemonė“ – sufikso -tuvė vedinį iš verb. lie. praũs- „prausti“.
Verb. pr. *nur- „nertis, lįsti, mautis“ (= sl. *nur- *nūr- > rus. ныр-ять „nardyti, nerti“ ir kt.) iš kilmės (čia dėl pr. *-ur- plg. pr. *-un- s. v. guntwei) suponuoja verb. balt.-sl. *ner-/*nir- „nerti(s); kišti (lįsti), sprausti(s)“ [> lie. nér-ti/nìr-ti (dėl reikšmių žr. LKŽ VIII s. v. v. 1 nérti, 2 nérti, 1 nìrti, 2 nìrti) ir kt., plg. Trautmann BSW 196t.], kurį kildinu iš verb. ide. *(s)ner- [: *(s)nr̥-] „kišti (lįsti), sprausti(s)“ > s. ind. nŕ̥-tyati „šoka (tanzt)“ (< *„spraudžiasi“), s. saks. (adj.) naru „siauras“ (< *„įkištas, įspraustas“) ir kt., plg. Pokorny IEW I 975t. s. v. 2. (s)ner- (dėl minėto s. ind. nŕ̥tyati kitaip spėja Mayrhofer KEWA II 177). Žr. dar Neria.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 94t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.