Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 207–208 psl.

pagaptis

pagaptis „brotspis (Bratspieß) – pagriebtuvas“ E 362 nom. sg. fem. = pr. *pagaptis (dėl jo reikšmės žr. toliau); forma acc. sg. (fem.) -pagaptin-zeug – įrankį“ III 937 (žr. s. v. dijlapagaptin) = pr. *pagaptin suponuoja pr. (III, nom. sg. fem.) *pagaptis „įrankis“.
Šis tiksliai nenustatytos reikšmė̃s pr. žodis teisingai siejamas ypač su lie. gab-anà „Armvoll“ (Endzelīns SV 217 ir liter., plg. Trautmann AS 387), tačiau toks siejimas nebuvo nušviestas žodžių darybos aspektu.
Manyčiau, kad pr. (E 362) pagaptis, verstas iš vok. (E 362) brotspis „Bratspieß – iešmas (mėsai kepti)“ (virtuvės įrankių pavadinimų kontekste!), greta kurio yra vok. (E 363) spis „Spieß – iešmas (žr. aysmis), bus buvęs „į iešmą panašus įrankis kepamai mėsai ant ugnies laikyti resp. iš jos pagriebti (išgriebti)“ – „(tam tikras) pagriebtuvas“ (žr. toliau). Iš pr. *pagaptis „pagriebtuvas“, tokia reikšme XIII–XIV a. vartoto matyt ir pr. 208 semb. šnektose (t. y. ne vien E šnektoje), atsirado pr. (III) *pagaptis „įrankis“ (žr. Mažiulis PKP II 29, išn. 104).
Subst. (i-kamienį) pr. *pagaptis „pagriebtuvas (pa-, išgriebimo įrankis)“ kildinu iš *pagab-tis „t. p.“ < *„pagriebimas“, laikydamas jį sufikso *-ti- vediniu iš verb. (prefiksinio) pr. *pagab- „pagriebti“ [plg., pvz., lie. subst. (i-kamienį) pakel̃tis „pakeltinė (tam tikra pakinktų dalis – pakėlimo įrankis)“ < „pakėlimas“ (LKŽ IX 167) verb. pakel- „pakelti“] = pr. *pa- „pa-“ (žr. pa-) + verb. *gab- „griebti, čiupti“ < balt. *gab- „t. p.“ [iš čia turime taip pat lie. gab-anà „Armvoll“ ir kt., žr. Mažiulis l. c., plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c. (ir liter.)] < verb. ide. *ghabh- „t. p.“ (Pokorny IEW I 407tt., plg., pvz., Fraenkel LEW 126t. s. v. gabanà), žr. dar s. v. gūbans.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 95; Smoczyński BSI VIII 32tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.