Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 240–241 psl.

pedan

pedan „schar (Pflugschar) – noragas“ E 245 yra matyt nom.(-acc.) sg. neutr. pr. *pēdan < *pēdan „arklo (resp. žagrės) verstuvė“ < *„apatinė arklo dalis (plėšianti žemę)“ < *„arklo pėda (Fußsohle)“ < *„pėda (Fußsohle)“ < subst. (neutr.) balt. *pēdan „t. p.“ [> subst. (masc.) lie. pė́das „t. p.“ = la. pê̹ds „Fußstapfe“], greta 241 kurio bus buvęs sinonimas subst. (fem.) balt. *pēdā „t. p.“ (> lie. pėdà „Fußsohle“ = la. pê̹da „t. p.“).
Lytys subst. balt. *pēdan „Fußsohle“ (neutr.) bei *pēdā „t. p.“ (jų dviejų papildomąją semantinę distribuciją dabar nelengva atsekti) atsirado matyt iš adj. (o/ā-kamienio) balt. *pēda-/*pēdā- „kojinis (kojinė)“ = *„priklausantis (priklausanti) kojai (jos apačiai)“, o šis yra fleksijų vedinys iš subst. (K-kamienio) balt.(-sl.) *pēd- „koja (нога)“, kurio paradigmoje bus buvusi ir lytis *ped- „t. p.“ Greta šio subst. balt.(-sl.) *pē̆d- „koja“ buvo subst. (K-kamienis) balt.(-sl.) *pad- „t. p.“ adj. (neutr.) balt.(-sl.) *padan „kojinis (priklausantis kojos apačiai) subst. balt.(-sl.) *padan „Fußsohle“ > subst. (masc.) lie. pãdas „t. p.“ = la. pads „Estrich“ (= sl. *podъ „Boden“).
Subst. (K-kamienis) balt.(-sl.) *pē̆d-/*pad- „koja“ yra iš subst. ide. *pē̆d-/*pod- „t. p.“ > lo. (gen. sg.) ped-is (pēs nom. sg.) „t. p.“, gr. (gen. sg.) ποδ-ός (πούς bei dor. πώς nom. sg.) „t. p. ir kt. (žr. Pokorny IEW I 790tt.), taip pat gr. πηδόν „Ruderblatt“ (Pokorny IEW I 791), su kuriuo bandyta gretinti pr. (E 245) pedan „noragas“ (Berneker PS 311, Trautmann AS 391t., Endzelīns SV 221); tačiau šitoks gretinimas nebuvo analizuotas tų dviejų (gr. ir pr.) žodžių (ypač pr. žodžio) darybos aspektu. Manyčiau, kad gr. πηδόν „Ruderblatt“ atsirado labai panašiai kaip ir pr. *pēdan „noragas“ (žr. anksčiau), bet savarankiškai.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1160t., 1227, 1185; Kloekhorst EDHIL 672t.; Larsson FsKlingenschmitt 371; Lehmann GED 121; Mayrhofer EWA II 78tt.; Orel HGE 101; Smoczyński SEJL 445t.; Steinbergs LgB V–VI 25; Vaan EDL 430t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.