Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 250–251 psl.

pelky

pelky „bruch (Bruch, Sumpf) – pelkė“ E 287 nom. sg. fem. = pr. *pelkī, kuris slypi ir vietovardžiuose: dk. (1353 m.) Gosepelk „im Samland“ (žr. s. v. gosen), (1388 m.) Ilgenpelke (jetzt: Der lange Bruch) „im Samland“ (Gerullis ON 49), (1423 m.) Pelkiten „jetzt Polkitten Kr. Friedland“ (op. cit. 118), (1379 m.) Popelken ir (1405 m.) Popelkenn „jetzt Popelken Kr. Labiau“ (op. cit. 131), (1284 m.) Raystopelk „bei Schreit Kr. Braunsberg“ (op. cit. 138), (1343 m.) Tlokunpelk „zwischen Orzyce und Neidenfluß“ (op. cit. 183; žr. s. v. clokis), (1331 m.) Waygispelkis „im Samland“ (žr. Waygispelkis) ir kt. (žr. Nesselmann Thes. 123, Gerullis ON s. v. v.).
Subst. pr. (E 287) pelky „pelkė“ yra lytis ne (ē-kamienė, nom. sg. fem.) pr. (E) *pelkē „t. p.“ (taip ir dabar kai kas mano), o (ī/i̯ā-kamienė, nom. sg. fem.) pr. (E) *pelkī „t. p.“, nors kitose (t. y. ne E) 251 šnektose lengvai galėjo būti ir lytis (ē-kamienė, nom. sg. fem.) pr. (dial.) *pelkē „t. p.“ [gal ją atspindi minėtas dk. (1388 m.) Ilgenpelke?], apie tai žr. s. v. kexti.
Subst. pr. *pelkī „pelkė“ (ī/i̯ā-kamienis) resp. pr. (dial.) *pelkē „t. p.“ (ē-kamienis) bei lie. pélkė „pelkė; balutė, klanas“ (LKŽ IX 770), la. pel̃ce „(Wasser)pfütze“ (ME III 195) kildintini iš subst. (i̯ā-kamienio) balt. *pelkjā „pelkė, bala ir pan.“ (plg. s. v. kexti), kuris yra iš (subst.) *„tai, kas pìlkšva, rùsva“ – fleksijos vedinys iš adj. balt. *pelkā- „pilkšvà, rusvà“ (šiek tiek kitaip PKP II 290) (fem.)//*pelka- „pilkšvas, rusvas“ [plg. subst. pr. *palvē (su * < balt. *-jā, žr. s. v. kexti) darybą, žr. palwe], o šis (žr. dar s. v. pelkis) – sufikso *-ka-/*-kā- vedinys iš verb. balt. *(s)pel-/*(s)pil- „silpnai šviesti, mirgėti“ (dėl jo žr. s. v. v. palwe, pele); plg. adj. lie. pìlkas – sufikso *-ka-/*-kā- vedinį iš to paties minėto verb. balt. *(s)pil-/*(s)pel-.
Pr. (E 287) pelky ir kt. kilmę panašiai, tik neanalizuodami jų darybos, suvokia: Trautmann AS 393, Endzelīns SV 222, Fraenkel LEW 567 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 99; Smoczyński SEJL 448; Vaan EDL 442.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.