Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 284 psl.

pirmas

pirmas „(erster) – pirmas“ I 52 [52], „zum irsten (erster) – t. p.“ GrA 94, „primum – t. p.“ GrF 95 num. ord. nom. sg. masc. suponuoja balt. *pīrmas „t. p.“ [> lie. pìrmas, plg. la. pìrmais, pir̃mais, pir̂mais (žr. ME 225)], dėl kurio žr., pvz., Trautmann BSW 220, Fraenkel LEW 597t. (ir liter.). Tas balt. *pīrmas (masc.) resp. (fem.) *pīrmā laikytinas baritonu (žr. Illič-Svityč IA 69); iš čia bus atsiradęs baritoninis pr. semb. (XVI a.) *pirmas „pirmas“ (masc.) resp. (fem.) *pirmŭ „pirma“ (žr. s. v. pirmois) su *-u iš * (nekirčiuoto) < pr. *.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1245; Demiraj AE 311; Derksen EDSIL 430; Kortlandt BF XI (1) 43; Lehmann GED 129t.; Matzenauer BKAS 102; Mayrhofer EWA II 157; Orel HGE 116; Smoczyński SEJL 463; Vaan EDL 486.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 186t. [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.