Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 294–295 psl.

plieynis

plieynis „stopassche (Staubasche) – plė́nys“ E 38 nom. sg. fem. (matyt ne pl., plg. sl. ir la. atitikmenis, žr. toliau) = pr. *plēnis arba pr. *pleinis – veikiausiai perdirbinys iš pr. *plēnis „t. p.“ (plg. s. v. pleynis ir liter.). Pr. (E 38) plieynis segmentas -li- žymi, be abejo, pr. *-lʹ- (Endzelīns SV 228).
Subst. (sg.) pr. *plēnis „plėnys (Staubasche)“ bei lie. plė́nis (sg., 295 ppr.pl.) „t. p.“ (LKŽ X 144 s. v. 2 plė́nis) ir la. (sg.) plẽne „die weisse Asche auf Kohlen“ (ME III 339), taip pat subst. (sg.) sl. *plēni- „tai, kas susmulkėję degant ir pan.“ (> rus. плѣнь „das Verglimmerte, Vermoderte“, žr. Būga RR I 474, Trautmann BSW 225) suponuoja subst. (i-kamienį) balt.-sl. *plēni- „tai, kas susmulkėję (degant ir pan.); plėnys (jos paprastai nebekarštos – ataušusios)“ < (turbūt) *„tai, kas susmulkėję, susmulkinta, sutrinta“, o šis (subst.) gali būti fleksijos vedinys iš adj. balt.-sl. *plēna- „susmulkintas, sutrintas“ – vedinio iš verb. balt.-sl. *plē- „smulkinti/smulkėti, trinti“ [> verb. rus. плѣ-ть „trūnyti, dūlėti“ (< *„susmulkėti“)]; dėl tokio minėto subst. (i-kamienio) balt.-sl. *plēni- darybos plg. s. v. pleynis.
Verb. balt.-sl. *plē- „smulkinti/smulkėti, trinti“ galėtų būti iš verb. ide. *pel-/*plē- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 801t. s. v. 2 a. pel-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 395, 411; Matzenauer BKAS 103; Smoczyński SEJL 472t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.