Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 13–14 psl.

rapeno

rapeno „jungekobel (junge Kobel, das junge Pferd weiblichen Geschlechts) – jauna kumelė, kumelaitė“ E 435 [vok. (E 435) kobel „kumelė, Stute“ = v. v. a. kobel „t. p.“ Lex 112] nom. sg. fem. = pr. *rapenɔ̄, t. y. *rapenā. Jo kilmė neaiški Trautmannui (AS 413t.: „unklar“), Endzelynui (SV 236: „bez drošas etimoloģijas“) ir kitiems. Sabaliauskas (Blt IV 95) pateikė dėmesio vertą šio pr. žodžio kilmės aiškinimą, kuris yra toks (mano šiek tiek detalizuotas ir kai kur patikslintas), žr. toliau.
Subst. (fem.) pr. rapenā „kumelaitė“ yra matyt iš (subst. mob.) *„juodukė (kumelaitė)“ (Sabaliauskas l. c. – kitaip: 14 „juodas arklys, juodukas“) – sufikso *-en- (diminutyvinio, dėl tokios jo reikšmės žr. Endzelīns SV 44) vedinys iš subst. pr. *rapē „juodė (kumelė)“ (fem., nes diminutyvas pr. *rapenāfem.!). Šis subst. (ē-kamienis) pr. *rapē (Sabaliauskas l. c. – kitaip: *rape) gali būti skolinys iš subst. (masc.) v. v. a. rappe „varnas“ (Lex 163), tiksliau, – iš jo, matyt vartoto perkeltine reikšme *„juodas arklys“ [plg. vok. (masc.) Rappe „… juodas arklys“ (žr. Paul DW 467), plg. Sabaliauskas l. c.]. Tą dalyką, kad v. v. a. rappe (masc.!) virto būtent į ē-kamienį (fem.!) pr. *rapē „juodė (kumelė)“ [t. y. ne į i̯o-kamienį (masc.!) „juodas (arklys)“], lėmė to v. v. a. žodžio (masc.) finalinis -e (rapp-e): jį morfologiškai adaptuoti lengviausia buvo į pr. * (ē-kamienį, fem.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 57; Matzenauer BKAS 107; Smoczyński DL 197t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.