Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 40 psl.

sacramēnts

sacramēnts „sacrament (Sakrament) – sakramentas“ III 7313 [4733] (= sacramentas VE 3017), sacraments III 591 [3925] (= sacramentas VE 2319), III 738 [4728] (= sacramentas VE 3013) nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) sacramentan „sacrament (Sakrament) – sakramentą“ I 131 [718], III 779–10 [4932] (= sacramenta VE 3218 acc. sg.), III 1099 [692], sacramenten „t. p. II 131 [138], III 7518–19 [4918] (= sacramente VE 323 iness. sg.), III 776 [4929] (= sacramenta VE 3215 gen. sg.).
Yra subst. (masc., nom. sg.) pr. (I, II, III) *sakramēnts „sakramentas“ (su kirčiuotu cirkumfleksiniu *-ēn-) – iš vok. Sakrament „t. p.“ (su kirčiuotu -en-), kuris yra neutr.; prie to, kad šis pr. žodis yra masc. (o ne neutr.), gal prisidėjo lenk. sakrament (masc.), plg. Trautmann AS 417.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.