Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 62–63 psl.

sardis

sardis „czuͤn (Zaun, Umzäunung) – žardis (aptvaras)“ E 802 nom. sg. masc. = pr. *zardīs; vok. (E 802) czuͤn „žardis“ = v. v. a. zun „…Zaun, Umzäunung…“ (Lex 339). Jo giminaičiai yra seniai žinomi (žr., pvz., Trautmann AS 419 ir liter., Būga RR II 677tt., Trautmann BSW 366, Endzelīns SV 242, Fraenkel LEW 1290t., Pokorny IEW I 444, bet jo daryba iki šiol nėra nušviesta.
Subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *zardīs „žardis“ = lie. žar̃dis „t. p.“ (būdingas Vak. Liet. šnektoms) suponuoja subst. (i̯o-kamienį masc. ar neutr.) balt. (dial.) *źardja- „t. p.“, kurį kildinu iš adj. (i̯o/ā-kamienio) balt. (dial.) *źardja- „žardinis (iš žardų padarytas)“, laikytino fleksijos vediniu iš subst. (o-kamienio) balt. *źarda- „tam tikra tvorelė (iš tokių tvorelių galima padaryti iš žardį, aptvarą)“ (apie jį žr. toliau). Dėl darybos plg., pvz.,: lie. subst. árkla- „arklas“ adj. *arklja- „arklinis“ subst. arklỹs (žr. Skardžius ŽD 62t.).
63subst. (o-kamienio) balt. *źārda- „tam tikra tvorelė“ (= „Holzvorrichtung“ Trautmann l. c.) = balt.-sl. *źā̆rda- „t. p.“ išriedėjo lie. žárdas „iš karčių padarytas žaiginys džiovinti linų galvelėms (kartais žirniams, vikiams)“, la. zãrds „t. y.“, ryt. sl. *zordъ [dėl jo žr., pvz., Trautmann l. c., Vasmer ESRJ II 105; šis (ryt. sl.) subst. – gal senas baltizmas?].
Subst. balt.-sl. *źā̆rda- „tam tikra tvorelė“ < *„aptvėrimo priemonė“ < *„aptvėrimas“ kildintinas iš (su *ź- = „satemizuotu“ *ǵ-) subst. balt.-sl. (ide. dial.) *ǵarda- „aptvėrimas“ ir toliau – iš (su „kentuminiu“ *g-) subst. balt.-sl. (ide. dial.) *garda- „t. p.“ (> lie. gar̃das ir kt., žr., pvz., Fraenkel LEW 135t., Vasmer ESRJ I 443) < ide. dial. *ghordho- „t. p.“ (> go. gards „Haus“ ir kt.), o šis – fleksijos vedinys iš verb. ide. *gherdh- „aptverti…“ (dėl jo žr. Pokorny l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1644t.; Derksen EDSIL 548; Lehmann GED 147t.; Matzenauer BKAS 110; Smoczyński SEJL 774.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.