Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 118–119 psl.

scebelis

scebelis „hoer (Haar) – plaukas, plaukai“ E 69 nom. sg. masc. yra turbūt [ne o-kamienis (jis ir toks čia galėtų būti, plg., pvz., E deywis), o i̯o-kamienis] pr. *skebelīs „plaukai“ < *„šukavimas“ < *„gremžimas, drėskimas, kasymas“ [dėl semantinės raidos plg., pvz., s. sl. kosa „plaukai“ ir pan.: čes-ati „šukuoti“ ir pan. < *kes- „drėksti ir pan.“, plg. Endzelīns SV 249 119 ir liter.], kuris – sufikso *-elīs vedinys iš verb. pr. *skeb- „gremžti, drėksti“ (plg., pvz., lie. šė́velis „skeveldra“ < „šovimo rezultatas“ < *„šovimas“ < verb. *šėv- „šauti“, plg. Skardžius ŽD 176) < verb. balt.-sl. *skeb-/*skab- „t. p.“ [> lie. skeb-érda „Splitter, Span“ (Fraenkel LEW 799), skab-ýti ir kt., rus. скоб-ель „Schabmesser“ ir kt. (Trautmann BSW 262)] < verb. ide. *(s)keb(h)- [*(s)kob(h)-]/*(s)kab(h)- „t. p.“ (Pokorny IEW I 930tt.).
Pr. (E) scebelis ir kt. kilmę, tik neanalizuodami jų darybos, panašiai suvokia Trautmann AS 428, Endzelīns l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 117; Smoczyński SPJ 160.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.