Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 88 psl.

schuwikis

schuwikis „schuwert (Schuhmacher) – batsiuvys“ E 496 nom. sg. masc. = pr. *šuvikis < *šuvikas „t. p.“. Dėl vok. (E 496) schuwert „Schuhmacher – batsiuvys“ plg. v. v. a. schowerchte „t. p.“, schowerte „t. p.“ (Trautmann AS 422), schuoworhte ir pan. „t. p.“ (Lex 188).
Subst. (nomen agentis) pr. *šuvikas „batsiuvys“ < *si̯uvikas „tas, kuris siuva“ < balt. dial. *si̯uvikas „t. p.“ (> lie. dial. siuvìkas „siuvėjas“ LKŽ XII 643) – sufikso *-ikas vedinys iš verb. balt. *si̯ū- „siūti“ žr. s. v. schumeno); plg. visai panašios darybos žodį sl. *šьvьcь „tas, kuris siuva“ (> ček. ševc „batsiuvys“ ir kt., žr., pvz., Trautmann BSW 261t., Vasmer ESRJ III 419). Plg. Ambrazas Blt XXVII 23t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 488; Smoczyński DL 73.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.