Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 96–97 psl.

semeno

semeno „brochvogel (Brachvogel) – sėjikas“ E 752 nom. sg. fem. = pr. *sēmenɔ̄, t. y. *sēmenā. Čia pr. „sėjikas“ = „dirvinis sėjikas“, „kuolinga (žiurlys)“ ir gal dar koks paukštis, žr. toliau.
Pr. (E 752) semeno, verstą iš vok. (E 752) brochvogel, esu vertęs į lie. kúolinga (PKP II 44) ne tiek dėl to, kad vok. (E 752) brochvogel atitikmuo dab. vok. Brachvogel verčiamas į lie. kúolinga, žiurlys (VLŽ I 204), kiek štai dėl ko: lie. (didžioji) kúolinga „(großer) Brachvogel“ (Ivanauskas LP I² 250), (pr. subst. semeno giminaitis) lie. dial. sėmenà „kuolinga, žiurlys, dirvinis sėjikas“ LKŽ XII 357; bet (didžioji) kuolinga (žiurlys) ir dirvinis sėjikas – skirtingi paukščiai, tiesa, tos pačios sėjikų šeimõs, žr. Ivanauskas LP I² 204, 250.
Tačiau paukščiai „kuolinga“, t. y. „didžioji kuolinga (žiurlys)“ laikosi (peri) pelkėse ar prie jų ir prie ežerų, bet nusileidžia ir dirvonuose (Ivanauskas LP I² 250t.), o į pr. (E 752) semeno išverstasis vok. (E 752) brachvogel (ir dab. vok. Brachvogel) pažodžiui yra „pūdymo (Brache) paukštis“ (plg. lie. dial. pūdymė̃lis „sėjikas; kuolinga, žiurlys“ LKŽ X 842t.), vadinasi, artimesnis paukščiams „dirvinis sėjikas“, kurie laikosi irgi pelkėse ar prie jų, o rudens traukimo metu ypač mėgsta apsistoti plačiuose lygiuose laukuose (Ivanauskas LP I² 205). Kalbant apie paukščius „vok. (E 752) brochvogel“ ir „dirvinis sėjikas“ bei „kuolinga (žiurlys)“ ypač svarbu atsižvelgti į Trautmanno (AS 424) žodžius: vok. (E 752) brochvogel (taigi ir pr. semeno) esąs „Brachvogel, Name mehrerer sich gern auf Brache und Saatfeld aufhaltender Vögel (išretinta mano. – V. M.).
Remdamasis visa tuo, kas pasakyta, dabar manau, kad vok. 97 (E 752) brochvogel, vadinasi, ir pr. (E 752) semeno buvo ne „kuolinga“ (sic PKP II 44), o „sėjikas“, t. y. ne vien „dirvinis sėjikas“, bet ir „kuolinga (žiurlys)“ ir gal dar koks vienas sėjikų šeimos (ji gana didelė, žr. Ivanauskas LP I² 197tt.) paukštis.
Subst. (fem.) pr. *sēmenā „sėjikas“ = lie. dial. sėmenà „kuolinga (žiurlys), dirvinis sėjikas“ (retas žodis, žr. LKŽ XII 357 s. v. 2 sėmenà) yra iš subst. balt. dial. *sēmenā „ta paukštė (paukštis), kuri (būriais) pasirodo ypač sėjos (sėjimo) metu“ (plg. lie.: rugius sėja, kai pasikelia rudenį paukščiai, vadinami sėjikai LKŽ XII 315 s. v. 1 sėjìkas) < adj. (fem.) balt. dial. *sēmenā „ta, kuri susijusi su sėja (sėjimu)“, o šis – fleksijos vedinys iš subst. (K-kamienio) balt.*sēmen-, reiškusio „sėja (sėjimas)“ > „sėkla“ (žr. semen).
Be to, iš subst. (neutr., nomen abstractum) balt. *sēmen „sėja (sėjimas)“, išplečiant jį abstraktų darybai būdingu sufiksu * [plg. subst. (nomen abstractum) balt. *veser (nom.-acc. sg. neutr.) + * > *veserā, žr. s. v. dagis], galėjo atsirasti subst. (ne neutr.) balt. *sēmenā „sėja (sėjimas); tai, kas sėjama (sėkla)“[plg. formantą balt.-sl. * (nom.-acc. pl.) rus.(семен)-а „sėklos“ ir kt.]. Iš tokio subst. balt. *sēmenā (darybiškai asocijuojamo su verb. balt. *sē- „sėti“) bei iš kitų panašios struktūros substantyvų galėjo atsirasti sufiksas subst. balt. *-menā.
Iš minėtų adj. (fem.) balt. *sē-menā bei subst. (fem.) balt. *sē-menā (jie darybiškai abu buvo siejami su verb. balt. *sē- „sėti“ !) ir iš kitų panašios darybos žodžių susiformavo sufiksas adj./subst. balt. *-menā (žr. dar schumeno), kuris buvo imtas dėlioti ne tik prie verb., bet vėliau ir prie adj., ir net prie subst. (plg. Skardžius ŽD 232–233), žr. sealtmeno.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 17; Hinze LgB V–VI 167; Matzenauer BKAS 113.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.