Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 141 psl.

soūns

soūns „son (Sohn) – sūnus“ III 674 [4332] (= sunu „sūnumi“ VE 2713), III 815 [5131] (= sunaus VE 3412–13), III 11310 [711], soūus (sk. soūns) „Sohn – t. p.“ III 795 [5113] (= sunaus VE 3310–11) nom. sg. masc.; gen. sg. (masc.) sounons (sk. sounous) „sohns (Sohnes) – sūnaus“ II 1114–15 [1314], sunos „t. p.“ I 1113 [715], soūnas „sons (Sohnes) – t. p.“ III 7120 [4718] (= sunaus VE 304), III 1091 [6731] (= sunaus VE 489), III 1099 [692] (= sunaus VE 526) III 12911 [7919] (= sunaus VE 629), III 5916 [414] (= sunaus VE 2411); acc. sg. (masc.) sunun „Sohn – sūnų“ I 712 [528], sounon „t. p.“ II 712 [1127], soūnon „son (Sohn) – t. p.“ III 4122 [3110] (= sunu „sūnų“ VE 1521), „Sohn – t. p.“ III 1157 [7120], soūnan „t. p.“ III 7912 [5117] (= sunu „sūnų“ VE 3316), „son (Sohn) – t. p.“ III 11324 [7112], III 12918 [7924], „Sohn – t. p.“ III 13119 [815], sounan „son (Sohn) – t. p.“ III 1278 [7734] (= sunu „sūnų“ VE 6113), saūnan „t. p.“ III 12323 [779], saunan „Sohn – t. p.“ III 8112 [5135] (= sunu „sūnų“ VE 3418).
Suponuoja subst. (nom. sg. masc.) pr. (III) *sūns „sūnus“ < pr. *sū́nus „t. p.“ < balt.-sl. *sūnùs „t. p.“ [> lie. sūnùs „t. p.“ (la. *sūnus „t. p.“ išnyko), s. sl. synъ „t. p.“ ir kt.] < ide. *sūnu-/*sunu- „t. p.“ (> s. ind. sūnúḥ „t. p.“, go. sunus „t. p.“ ir kt.) < *„tas, kuris pagimdytas“ – sufikso *-nu- vedinys iš verb. ide. *seu(H)-/*su- „gimdyti“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 913t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 703t.; Beekes EDG 1528; Cheung EDIV 135; Derksen EDSIL 483; Lehmann GED 330t.; Mayrhofer EWA II 714t., 741; Orel HGE 388; Rix LIV 538; Smoczyński DL 203, SEJL 614t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.