Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 144–145 psl.

spelanxtis

spelanxtis „splitter (Splitter) – skeveldra, atplaiša“ E 642, mėgintas be reikalo taisyti į *skelanxtis (Nesselmann Thes. 163, Berneker PS 321). Teisingai gretinamas su lie. spãliai „Abfall beim Flachsbrechen“ ir kt. (Pierson AM VII 588, Bezzenberger GGA 1874, p. 1248, Trautmann AS 434, Endzelīns SV 253, Fraenkel LEW 859), bet iš tokio gretinimo nedaug naudos: pasiliko neatskleista šio pr. žodžio daryba, vadinasi, ir pati jo etimologija.
Manyčiau, kad (E 642) spelanxtis „skeveldra“ skaitytinas spelauxtis „t. p.“ = subst. (i-kamienis, nom. sg. fem. ar masc.) pr. *spelaukstis „t. p.“ (su įterptiniu *-k-) < *spelaustis „t. p.“ – sufikso *-sti- vedinys iš verb. (intens.) pr. *spelau- „(at)skėlinėti, (at)skilinėti“ verb. (ne intens.) pr. *spel- „skelti, skilti“ (plg., pvz., verb. lie. per̃ka/pir̃kti pérkau-ti „pirkinėti“ 145 Skardžius ŽD 501) < balt. *(s)pel- „t. p.“ (iš čia išvesta subst. lie. spãliai ir kt., žr. Fraenkel l. c.) = balt.-sl. *(s)pel- „t. p.“ (> s. sl. plěti ir kt., žr. Vasmer ESRJ III 317) < ide. *(s)p(h)-el- „t. p.“ [dėl jo žr. Pokorny IEW I 985t. s. v. l. (s)p(h)el-].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 320; Matzenauer BKAS 121t.; Urbutis Blt XXXIII (1) 114.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.