Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 146–147 psl.

stabis

stabis „steyn (Stein) – akmuo“ E 32 nom. sg. masc. = pr. *stabis < *stabas, kuris slypi daugelyje pr. dk. vietovardžių, pvz.: Stabegode = pr. *Stabagud-, Stabelauken = pr. *Stabalauk-, Stabingen = pr. *Stabing- [plg. lie. (< sūd.) ež. Stabìngis], Stabynotilte 147 „lapideus pons“ = pr. *Stabinatilt- ir kt. (Gerullis ON 171t. ir kitur). Žr. dar stabni, malunastabis.
Subst. pr. *stabas „akmuo“ kartu su lie. stãbas „statula ir kt.“ (LKŽ XIII 604) bei la. stabs „Pfosten, Säule…“ (ME III 1036) yra iš subst. balt. *stabas (jo daryba iki šiol neatskleista), kuris, man rodos, buvo subst. (nomen actionis) *„(su)stingimas, (su)styrimas“ = „(su)kietėjimas“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *steb- „(su)stingti, (su)stirti, (su)kietėti“; čia turime balt. subst. darybos modelį, panašų, pvz., į gr. verb. φέρ-ω „nešu“ subst. φόρος „duoklė“ < „nešimas“ (dėl balt. medžiagos plg. Skardžius ŽD 35).
Verb. balt. *steb- „stingti, stirti, kietėti“ [> lie. steb-ė́tis „admirari“ (< *„nustirti, nustėrti, sustirti“) ir kt., dėl medžiagos žr. Fraenkel LEW 899 s. v. stèbti] = balt.-sl. *steb- „t. p.“ subst. lie. stãb-aras (su šaknies vokalizmo apofonija), steb-ulė̃ ir kt. [žr. Būga RR I 485, II 311, 599tt., Vasmer ESRJ III 762, Fraenkel LEW 890 (s. v. stãbaras), 899].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 321; Matzenauer BKAS 123; Rix LIV 588t.; Smoczyński SEJL 596.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.