Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 149 psl.

stalis

stalis „tychs (Tisch) – stalas“ E 219 nom. sg. masc. = pr. *stalis < *stalas; acc. sg. (masc.) stallan „Tisch – stalą“ III 836–7 [5314].
Pr. *stalas „stalas“ < balt.-sl. *stalas „t. p.“ [> lie. stãlas „t. p.“ (la. *stals „t. p.“ išnyko), s. sl. stolъ „t. p.“ ir kt.], kuris galėtų būti iš (subst.) *„patiesalas“ < *„patiesimas“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *stel- „patiesti“ (dėl tokios šio balt.-sl. subst. darybos plg. s. v. stabis) < ide. *stel- „t. p.“ (> s. sl. stel-jǫ „patiesiu“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 1018t. s. v. 2. stel-). Plg. Petersson ArArmSt. 53, Vasmer ESRJ III 764t., Fraenkel LEW 893. Žr. dar s. v. talus.
Tačiau subst. balt.-sl. *stalas „stalas“ yra greičiau iš *„pastatymas“ (plg. Trautmann BSW 284, Vasmer l. c., Fraenkel l. c.), kuris panašiu (anksčiau minėtu) darybos modeliu suponuoja verb. balt.-sl. *stel- „statyti“ (žr. stallit) < ide. *stel- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1019t. s. v. 3. stel-). Tie verb. ide. *stel- „patiesti“ ir ide. *stel- „statyti“ galėtų būti semantiniai homonimai.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 468; Lehmann GED 327; Orel HGE 379 Smoczyński SEJL 597.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.