Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 151 psl.

stanulonx

stanulonx „kellershals (Kellerhals) – žalčialunkis (Daphne mezereum L.)“ E 623 nom. sg. masc. – kompozitas, kurio sandas -lonx yra matyt pr. *-lunks < *-lunkas (masc.) pr. *lunkan „lunkas, karna“ (neutr.), plg. Berneker PS 321, Trautmann AS 636, Endzelīns SV 254. Šio pr. (E) kompozito sando stanu- kilmė̃s aiškinimai (pvz. Berneker l. c., Trautmann l. c., Endzelīns l. c.) nėra patikimi (plg. Endzelīns l. c.).
Tas (E 623) stanu- matyt skaitytinas scanu- (plg. Endzelīns l. c.) = pr. *skanu-, kuris, man rodos, suponuoja subst. (u-kamienį) pr. *skanu-щенок“ = šuniukas, vilkiukas“ (turbūt ekspresyvas); taigi pr. *skanulunks „žalčialunkis“ būtų iš „vilkiuko (šuniuko) lunkas“, plg. lenk. wilcze łyko „žalčialunkis“ = „vilko lunkas“. Subst. pr. *skanu- „šuniukas, vilkiukas“ gali būti iš adj. *skanu- „lojantis, amsintis“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *sken- „… loti, amsėti“ < balt.-sl. (dial.) *sken- „aidėti, skambėti“ la. skan-êt „t. p.“, rus. (subst.) щен-ок ir kt. (dėl medžiagos plg. ME III 871, Vasmer ESRJ IV 502).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 47; Larsson NCOP 56; Matzenauer BKAS 123; Stundžia BSI XVIII 201.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.