Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 158 psl.

stoberwis

stoberwis „haynbuche (Heinbuche) – (paprastasis) skroblas (Carpinus betulus L.)“ E 594 yra scoberwis „t. p.“ nom. sg. masc. = pr. (*skɔ̄bervīs =) *skābervīs „t. p.“ [ar (*skɔbervīs =) *skabervīs], kuris, man rodos, galėtų būti iš *„skobininis medis“ = *„medis skobiniams (drožiniams) daryti, skobti (schaben)“ (plg.: paprastojo skroblo mediena tinka tik „mašinų detalėms, įrankiams, krumpliaračiams gaminti“ Navasaitis LM 183) – sufikso *-erv- (plg. lie. sked-érv-à „atplaiša“ Skardžius ŽD 389, Urbutis BEE I 83) vedinys iš verb. pr. *skāb-/*skab- „skobti (schaben)“ = lie. skõb-ti/skãb-ia „t. p.“ (LKŽ XII 1010) balt.-sl. *skab- „t. p.“ (dėl jo žr., pvz., Trautmann BSW 262). Tos pačios šaknies deverbatyvas gali būti ir la. skāb-arde „bukas (Buche)“.
Dėl pr. scoberwis, la. skābarde plg. Trautmann AS 439, Būga RR II 105, Endzelīns SV 250, Sławski SEP I 332.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 47; ESSJ VII 99t.; Matzenauer BKAS 124t.; Smoczyński SEJL 568.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.