Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 159–160 psl.

straunay

straunay „lenden (Lenden) – strėnos“ E 136, taisomas (man rodos, pagrįstai) į strannay „t. p.“ (Pauli KSB VII 176, Trautmann AS 439 ir liter., Endzelīns SV 257 ir liter.), kurį mėginama laikyti nom. du. forma (Bezzenberger BB XXIII 303, plg. Endzelīns l. c.); jį įprasta gretinti su lie. strė́nos „t. p.“ (nom. pl. fem.ppr. pl. tantum), 160 žr., pvz., Trautmann l. c. ir liter., Endzelīns l. c., plg. Fraenkel LEW 921). Bet iš tokio gretinimo pasilieka neaišku pirmiausia štai kas: kodėl yra pr. (E 136) *stran- (strannay), o ne pr. (E 136) *stren- = pr. *strēn- (= lie. strė́n-os)?
Manyčiau, kad pr. (E 136) strannay yra subst. (o-kamienis) nom. pl. (pl. collectivum) masc. pr. *stranai „strėnos“ < *strenai „t. p.“ (čia dėl *-ra- < *-re- plg. Endzelīns SV 23), kuris kartu su lie. strė́nos „t. p.“ gali būti iš subst. (nom. pl.) balt. dial. *sren-ai/*srēn-ās „t. p.“ (plg. lie. dial. srė́nos „t. p.“ LKŽ XIII 576t.), o šis – o- resp. a-kamiengalio išplėstas subst. (n-kamienis, plg. lie. omė̃, žr. Skardžius ŽD 76, 231) balt. dial. *srēn (nom. sg.)/*sren- (plg., pvz., subst. lie. pė́das/pėdà darybinę kilmę – Skardžius ŽD 36, 45t.), turėjusio reikšmę, išriedėjusią galbūt iš *„tekėjimas“ verb. balt. *sr-/*ser- „tekėti“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 909t. s. v. l. ser-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 125; Smoczyński BSI VIII 13tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.