Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 161 psl.

stroio

stroio „hals oder (Halsader) – kaklagyslė“ E 103 nom. sg. fem. („bez drošas etimoloģijas“ Endzelīns SV 257), kuris, manyčiau, yra pr. *strujɔ̄ (trumpasis pr. *u dažnai parašomas raide o), t. y. *strujā < *„(kraujo) tekėjimas“ (plg. lie. srujà „srovė“ LKŽ III 595) – fleksijos vedinys iš verb. pr. *stru-/*strau- „tekėti“ balt.-sl. *srau-/*sru- „t. p.“ (žr., pvz., Trautmann BSW 279t., Fraenkel LEW 888) < ide. *sreu-/*sru- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1003).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 126.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.