Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 162 psl.

stubonikis

stubonikis „beder (Bader) – pirtininkas“ E 550 (žr. PKP II 36, išn. 146) nom. sg. masc. su -o- matyt ne = pr. *-ā- (sic PKP II 303), o vietoj *-e- = pr. *-e- (ar pr. *-i-), plg. Trautmann AS 440. Turime pr. *stubenīkis (ar *stubinīkis) < *stubenīkas „t. p.“ – sufikso *-enīk- vedinį iš subst. pr. *stubā „pirkia“ (žr. stubo), kuris galėjo būti iš „pirtis“. Dėl reikšmės pr. (E 550) „pirtininkas“ žr. ir Nesselmann Thes. 178.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.