Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 163 psl.

sturdis

sturdis „bicke“ E 324 = scurdis „t. p.“ yra turbūt i̯o-kamienis (nom. sg. masc.) pr. *skurdīs „t. p.“ – galbūt ne „Triebwerk, welches den oberen Mühlstein in Bewegung setzt“ (sic Trautmann AS 440, Endzelīns SV 250), o „girnakaltis (káltas)“ (PKP II 27, išn. 85) ar „daiktas, panašus į kaltą“.
Šitoks subst. pr. *skurdīs „girnakaltis“ galėtų būti iš *„trupintuvas“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *skurd- „trupinti, durti, pjauti“ < verb. balt.-sl. dial. *skurd-/*skird-/*skerd- „pjauti ir pan.“ (dėl jo žr., pvz., Trautmann BSW 265t., Fraenkel LEW 803), iš kurio turime ir, pvz., adj. (o/ā-kamienį) lie. skur̃das „skurdus“ (LKŽ XII 1137) < *„menkas“ < *„trumpas“ < *„(su)trupintas, nupjautas“ (dėl semantinės raidos plg. Urbutis BEE I 86tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 378, 452; Matzenauer BKAS 126.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.