Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 157–158 psl.

stīnons

stīnons „gelitten – kentėjęs“ III 4124 [3112] (= kenteia „kentėjo“ VE 162), III 12710 [7735] (= kenteja „kentėjo“ VE 6116), styienuns „t. p.“ II 716 [1128], stenuns „t. p.“ I 716 [529] partic. praet. act. nom. sg. masc. Čia galėtų būti pr. (I) *stēnuns „kentėjęs“ resp. pr. (II, III) *stīnuns „t. p.“ < *stēnuns „t. p.“, suponuojantys lytį verb. (praet.) pr. *stēn- „kentėjo“ > pr. (II, III) *stīn- „t. p.“ greta lyties verb. (inf.) pr. (III) *stin- (*stin-tvei) „kentėti“ (dėl jos žr. s. v. stinsennien, be to, – Berneker PS 138, Trautmann AS 439, Trautmann BSW 286, Endzelīns SV 257, Fraenkel LEW 901). Šitaip manant galima spėti: po to, kai praet. pr. *stēn- išvirto į praet. pr. (III) *stīn-, šios lyties veikiama lytis inf. pr. *sten- (*sten-tvei) buvo perdirbta į inf. pr. (III) *stin-; t. y. galima spėti, kad seniau buvo verb. pr. inf. *sten- „kentėti“, praet. *stēn- „kentėjo“, praes. *sten- „kenčia“ (plg., pvz., verb. lie. sém-ti, sė́m-ė, sẽm-ia). Bet gal buvo ir kitaip: pr. inf. *stin-, praet. *stīn- (plg. Trautmann l. c.), praes. *sten- (plg. lie. pir̃kti, pir̃ko, per̃ka), o lytis pr. (I 716) stenuns (hapax legomenon) būtų su *-e-, paimtu iš lyties praes. *sten- (plg. s. v. gemmons).
Iš visa to matyti, kad buvo verb. vak. balt. (pr.) *sten- „kentėti“ (bent jau praes.), kuris kartu su lie. sten-ė́ti = la. sten-êt (dėl jų žr. Skardžius ŽD 525) bei s. sl. sten-jǫ „dejuoju“ 158 ir kt. suponuoja verb. balt.-sl. *sten- „dejuoti, aimanuoti“ (Trautmann BSW 286) < ide. *sten- „skleisti tam tikrą garsą, aimanuoti ir pan.“ (dėl jo žr. resp. plg. Fraenkel LEW 901 ir liter., Pokorny IEW I 1021).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1399t.; Derksen EDSIL 466; Mayrhofer EWA II 752t.; Orel HGE 374; Rix LIV 596; Smoczyński LAV 354t., SEJL 600t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.