Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 180 psl.

swītewiskan

swītewiskan „weltlicher (weltliche) – pasaulietišką (svietišką)“ III 8915 [578] (= swietischka VE 3814 acc. sg.) adj. acc. sg. fem. = pr. *svīteviskan (ar *svītaviskan) – sufkso *-isk- vedinys iš adj. *svīteva- „pasaulietiškas“, o šis – vedinys iš subst. pr. (III, II) *svīta- „pasaulis“ < pr. *svēta- „t. p.“ (žr. swetan).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.