Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 107–108 psl.

sylecke

sylecke „hering (Hering) – silkė“ E 575 nom. sg. fem. yra matyt pr. *silikē (plg. Būga RR I 482), o šis – turbūt iš balt. dial. *sildikē „t. p.“ (žr. toliau) – sufikso *-ik- vedinys iš subst. (i-kamienio) balt. dial. *sildi- „t. p.“ = sl. dial. *sildi- „t. p.“ > *sьldь „t. p.“ ( rus. сельдь „t. p.“ ir kt., Vasmer ESRJ III 597); plg. sl. dial. *sьld-ъk-a „t. p.“ > rus. селедка „t. p.“. Toks balt. (dial.)-sl. (dial.) *sildi- „t. p.“ – gana senas skolinys iš germ. (skand.) *sild „t. p.“ (> s. isl. sild „t. p.“ ir kt.), plg. Trautmann AS 426 (ir liter.), Vasmer l. c., Fraenkel LEW 785, Vries AEW 475.
Norėčiau spėti, kad greta minėto balt. dial. *sildikē „silkė“ = *silʹdʹikʹē po to, kai vėliau jo balsis *-i- (tarp. *-lʹdʹ- ir *-kʹ-) buvo suvoktas kaip anaptiksinis, atsirado jo variantas balt. dial. *silʹdʹkʹē „t. p.“ = *sildkē „t. p.“ (plg. ME III 840) > *silkē „t. p.“ (> lie. sil̃kė „t. p.“ ir kt., dėl medžiagos žr. Urbutis BEE I 147t. ir liter., Laumane ZN 219tt.): tuomet ir pats balt. dial.*sildikē „t. p.“ išvirto į balt. dial. *silikē „t. p.“ (> pr. *silikē „t. p.“, žr. anksčiau).
108 Tuos balt. dial. *silikē bei *silkē laiko skoliniais iš finų dialektų Būga l. c., II 562, plg. Fraenkel l. c.
Pagaliau nėra negãlima, kad tie balt. žodžiai (be abejo, ne labai seni skoliniai) vienuose balt. dialektuose atėjo iš skand., kituose – iš finų dialektų.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 120; Matzenauer BKAS 114; Smoczyński SEJL 550.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.