Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 108–109 psl.

sylo

sylo „heyde (Heide) – šilas, tyrai“ E 589 nom. sg. fem. = pr. *silɔ̄, t. y. *silā. Vok. (E 589) heyde = v. v. a. heide „ebenes, unbebautes, wildbewachsenes Land, Heide“ (Lex 83). Šis pr. žodis slypi pr. toponimuose Lamasila (Gerullis ON 81, Būga RR III 126), Schilen ir kt. (žr. Gerullis ON 161).
Pr. *silā pagrindinė reikšmė bus buvusi „šilas“ = „smėlyno spygliuočių (ppr. pušų) miškas“, kuri prasikiša ir jo giminaičiuose lie. dial. šilà „šilas…“ (fem., LKŽ XIV 777) bei lie. šìlas „t. p.“ (masc., LKŽ XIV 778t.), la. dial. sila „t. p.“ (fem., ME III 838) bei la. sils „t. p.“ (masc., ME III 839). Šių pr.-lie.-la. žodžių daryba ir pati etimologija yra neaiški (žr. ME III 837 ir liter., Fraenkel LEW 983 ir liter.).
Manyčiau, kad subst. (ā-kamieniai, fem.) pr. *silā „šilas …“ ir lie. dial. šilà „t. p.“ bei la. dial. sila „t. p.“ yra iš subst. (ā-kamienio sg. collectivum, nom. fem.) balt. *śilā „t. p.“ < *„sausas 109 miškas“ < *„sausumas“ (žr. toliau), perdirbto iš subst. (o-kamienio pl. collectivum, nom.-acc. neutr.) balt. *silā „t. p.“ (plg. s. v. salme). Jo nom. sg. lytis galėjo būti subst. (o-kamienis, masc.) balt. *śilas „t. p.“ (ar neutr. *silan „t. p.“?) > lie. šìlas „šilas …“ = la. sils „t. p.“ (plg. s. v. salme).
Subst. (o-kamienį, masc.) balt. *śilas „šilas …“ kildinu iš (subst.) balt. *„sausas miškas“ < *„sausumas“, laikydamas jį fleksijos vediniu iš verb. balt. *śil-/*śel- „džiūti, vysti“ (dėl jo žr. s. v. salowis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 46.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.