Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 200 psl.

trintawinni

trintawinni „racherin (Rächerin) – keršytoja“ III 8926–27 [5716] (= pageißesis „pasigeižęs, paširdęs“ VE 3822) nom. sg. fem. = pr. *trintavini „keršytoja, kerštinga grūmotoja“ (su *-i < *, plg. s. v. ludini) yra sufikso -in- vedinys iš adj. pr. *trintava- „kerštingas, kerštingai grūmojantis“ (jis galėjo būti vartotas ir substantyviškai), o šis – sufikso *-av- vedinys (plg. Endzelīns SV 44) iš adj. (partic. praet. pass.) pr. *trinta- „grūmojęs, grūmojantis“ verb. pr. *trin- „grūmoti“ (žr. s. v. trinie).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 135; Smoczyński DL 110tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.