Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 208–209 psl.

twaxtan

twaxtan „queste (Badequast) – vanta“ E 553 nom. sg. neutr. = pr. *tvakstan, kuriam giminaičių niekas (kiek man žinoma) nerado baltų ir slavų kalbose, yra siejamas su germ. žodžiais – go. þwahan „baden“ ir pan. (Trautmann AS 453, Trautmann BSW 333, Endzelīns SV 268, Stang Vergl. Gr., Stang LS 59, Pokorny IEW I 1098), o iš visa to rekonstruojamas verb. ide. *tu̯ak-„baden“ (Pokorny l. c.).
Manyčiau, kad pr. *tvakstan „vanta (Badequast)“ = „vanojimo (pėrimo) įrankis“ yra sufikso *-sta- vedinys (nomen instrumenti) iš verb. pr. *tvak- „vanoti, perti, mušti“ (plg. la. uõta = lie. vánta „Badequast“ semantinę istoriją, žr. s. v. gertoanax) < balt.-sl. *tvak-/*tuk- „mušti, perti“ > lie. tvak-sė́ti „mušti (apie širdį ir pan.)“, tvók-ti „mušti, kirsti“ (su pailgintu šaknies vokalizmu, plg. lie. grób-ti, žr. s. v. grobis), tuk-sė́ti „plakti, pokšėti“, taukšė́ti „kaukšėti“ ir kt. (dėl šaknies vokalizmo apofonijos plg., pvz., balt.-sl. *dves-/*dvas- bei *dus-/*daus-, žr. Trautmann BSW 64t. s. v. du̯esi̯ō), s. sl. tьk-ati „austi (primušti ataudus prie metmenų)“ ir kt.; daugiau balt. ir sl. kalbų medžiagos žr. Fraenkel LEW 1148 (s. v. tvaksė́ti), 1135 (s. v. tuksė́ti), 1066 (s. v. taukšė́ti), Vasmer ESRJ IV (s. v. ткать).
Taigi manyčiau, kad pr. *tvakstan (E 553) yra ne pr. (vak. balt.)-germ. izoleksa (taip iki šiol manoma, žr., pvz., Stang LS 59), o balt.-sl.-germ. izoleksa (semantiškai artimesnė vak. 209 balt. ir germ. dialektams – pr. *tvankstan „vanta“: go. þwahan „baden“), suponuojanti verb. ide. *t(e/o)u̯(e/o)k- „mušti“ (iš čia ir minėtasis verb. go. þwahan „baden“, kurį kildinu iš *„perti, vanoti“ < *mušti“), dėl kurio žr. Pokorny IEW I 1032tt. [s. v. 1. (s)teu-], bet ne Pokorny IEW I 1098 (s. v. tu̯ak-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 369; Matzenauer BKAS 137; Schmalstieg Blt XXXIV (1) 113; Smoczyński DL 83tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.