Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 227–228 psl.

weders

weders „buch (Bauch) – pilvas“ E 122 nom. sg. masc. (žr. dar drastus) = pr. *vēders < balt. *vēdera- „t. p.“ (> la. vê̹ders/vê̹dars „t. p.“ = lie. vė́deras/vė́daras „t. p.“ žr. Skardžius ŽD 303), kurį įprasta sieti su s. ind. udáram „pilvas“, av. udara- „t. p.“, gr. ὅδερος „t. p.“ ir net su lo. uterus „t. p.“ (Trautmann BSW 343t., Fraenkel LEW 1210t., Mayrhofer KEWA I 104, Pokorny IEW I 1104, Frisk GEW II 956 s. v. ὕδερος), bet jų visų daryba bei pati etimologija nėra aiški ir todėl jų giminyste su balt. *vēdera- galima abejoti; be to, ne taip jau paprasta paaiškinti, kodėl tas balt. žodis turi *vēd- (su ilguoju vokalizmu), o, pvz., s. ind. udáram turi ud- (su trumpuoju vokalizmu).
228 Verta dėmesio tokia nuomonė (žr. Būga RR II 274, Endzelīns in ME IV 549 ir liter.), pagal kurią balt. *vēdera- „pilvas“ gali būti iš (subst.) *„tai, kas prie pilvo (gyvulių)“ < *„tai, kas prie tešmens (Euter)“ ir kartu su lie. pa-ū́drė „papilvė (kiaulių)“ gali suponuoti subst. balt. *vēdr-//*ūdr- „tešmuo“ iš subst. (r/n-kamienio) ide. *u̯ēdhr̥/*ēudhr̥/*ūdhn- „tešmuo“ (> s. ind. ū́dhar/ūdhn- „t. p.“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 347).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1526; Derksen EDSIL 518t.; Matzenauer BKAS 143; Mayrhofer EWA I 216; Smoczyński SEJL 727; Steinbergs LgB V–VI 25t.; Vaan EDL 647.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.