Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 228 psl.

wedigo

wedigo „czymmerbyͤl (Zimmerbeil) – vedega“ E 531 nom. sg. fem. = pr. *vedigɔ̄, t. y. *vedigā (ar su *vē-) < balt. *vedegā/*vedigā (ir su dial. *vē-) „t. p.“ [> lie. vedegà (dial. vėdegà), la. ve̹dga, žr. Fraenkel LEW 1211 ir liter.], kuris – sufikso *-egā/*-igā (plg. Skardžius ŽD 103) vedinys iš verb. balt. *ved-/*vēd- „skobti“ (matyt su praet. *vēd-) < *ved- „t. p.“ < ide. *u̯edh- „dauž(y)ti, mušti“ > s. ind. vadh- „t. p.“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 1115, Mayrhofer KEWA III 135.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1676t.; Cheung EDIV 404t.; Kloekhorst EDHIL 349tt.; Matasović EDPC 426t.; Matzenauer BKAS 143; Mayrhofer EWA II 496t.; Rix LIV 660.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.