Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 233–234 psl.

weware

weware „eichhorn (Eichhorn) – voverė“ E 660 nom. sg. fem. = 234 pr. *vēvarē matyt su *-a- < *-e- ir su ilguoju *-ē- (*vē-); plg. lie. vėverìs „t. p.“ (nom. pl. vė́ver-es) greta lie. voverìs „t. p.“ (nom. pl. vóveres) bei voverė̃ = la. vãvere „t. p.“, s. rus. вѣвер-ица „t. p.“ ir kt., žr. Būga RR I 491, II 652.
Turime subst. (K-kamienį) balt.-sl. *vēver- (ir dial. *vāver-) „voverė“, kuris – reduplikacinės kilmės žodis (iš verb. ide. *u̯er- „sukti“, žr. Fraenkel LEW 1233 ir liter.) arba (tai mažiau patikima) onomatopėjinės kilmės reduplikacinis žodis (Pokorny IEW I 1166). Žr. dar Gamkrelidze-Ivanov IJI II 522.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 145; Orel HGE 7; Smoczyński SEJL 768; Vaan EDL 685.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.