Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 52 psl.

ainangeminton

ainangeminton „eingebornen (eingeborenen)“ III 1277–8 [7733] – ne kompozitas, o du žodžiai ainan geminton „vieną gimdytą“ acc. sg. masc. partic. praet. pass. (= wienatighi „vienatinį“ acc. sg. masc. VE 6113–14). Šis geminton yra greičiausiai vietoj *gaminton (*ga-, matyt nekirčiuotą, išvertė į ge- pagal vok. gebornen III 12610) < *gamintan (Mažiulis PKP II 252t.); o ši forma (acc. sg. masc. partic. praet. pass.) suponuoja verb. (inf.) *gamin-tvei „gimdyti“ [= lie. gamìn-ti „(er)zeugen“ LKŽ III 92] – kauzatyvą, su sufiksu (-in-) ir šaknies balsio apofonija (plg. Schmalstieg BL 140) išvestą iš praes. *gem- „gimsta“ (žr. s. v. gemmons), plg. lie. talp-ìn-ti (: tel̃p-a) ir pan. Rodos, mažiau patikima spėti, kad čia slypi pr. *gemin-tvei „gimdyti“ – sufiksinis kauzatyvas, išvestas iš praes. *gem- „gimsta“ be šaknies balsio apofonijos.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 73; Smoczyński LAV 147.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.