Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 55 psl.

ainawijdi

ainawijdi „doch – vienok(iai), tačiau“: sta ast ainawijdi kaulei „das ist doch Bein“ III 10118 [6325] (= tatai esti kaulas VE 4822). Šis ainawijdi yra adv. su -i, čia atsiradusiu vietoj senesnio *-ai = *ainavīd-ai „vienokiai“ (žr. ainawīdai). Dėl reikšmės plg. lie. adv. vienók(iai) „tačiau“ (: lenk. jednaki „t. p.“) adj. vienók(ia)s „vienoks“ (: lenk. jednaki „t. p.“). Plg. Endzelīns SV 138 (ir liter.); kitaip – Trautmann AS 297, Schmalstieg OP 87, Toporov PJ I 61.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.