Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 119–120 psl.

aupallai

aupallai, t. y. sienaupallai „sich … befindet – randasi“ III 6919 [4529] (= rastusi „rastųsi“ VE 294), „findet – rañda“ III 1076 [6715], 120 III 1076–7 [6715–16], (opt. reikšme) III 8120 [536] (= randa VE 5120) ir aūpallai III 7920–21 [5124] praes. 3 sg.; partic. praet. act. nom. pl. masc. aupallusis „radę“ III 11726 [7320]. Pr. *aupal- = au- ir *pal-, kuris reiškė turbūt „pulti, kristi“ (žr. jo sinonimą krūt) ir giminiuojasi su lie. púol-u „t. p.“, la. puol-u „t. p.“. Visi jie galėtų suponuoti balt. praes. *pal-, praet. *pṓl-, inf. *pal- (ar *pul- su *-ul- < *-l̥-): visoms šioms lytims ryt. baltai vėliau apibendrino *pṓl-, o vak. baltai – *pal-, plg. Kazlauskas LKIG 353. Balt. *pal- (praet. *pṓl-) giminaičiai: s. v. a. fallan, arm. pʿowl (< *phōlo-) „Fall“, pʿl-anim „krintu“, – Trautmann AS 308, Endzelīns SV 148, Fraenkel LEW 666, Walde-Pokorny WIS II 103. Pr. *aupal- „rasti“ dėl reikšmės plg. su lie. papùlti (irgi su praef.!) pasakyme: tamsù, negãlim net dùrų suràsti, – va, jau papúoliau durìs („pataikiau, atradau duris“) Ds; arba lie. papùlti „pataikyti“ ir patáikyti „t. p.; atrasti“. Dar plg. vok. er verfiel auf die Idee „jis aptiko (atrado) idėją“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 96; Orel HGE 91, 109; Smoczyński LAV 39tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.