Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 166 psl.

burwalkan

burwalkan „hoff (Hof) – kiemas, ūkis“ III 417 [2934] acc. sg. (= dwaru „kiemas, ūkis“ VE 158 instr. sg.), „t. p.“ III 5313 [3713] acc. sg. (= dwaras „kiemas, ūkis“ VE 2110 nom. sg.). Panašų žodį pažįsta Bretkūnas – burvalkas „priemiestis“ [: dvarus, burvalkus (acc. pl.), žr. LKŽ I² 1204], kuris gali būti skolinys iš pr. kalbos (Falkenhahn Bretke 203). Vadinasi, pr. *burvalka- gal bus reiškęs ne vien „kiemą, ūkį“, bet ir „priemiestį“; plg. v. v. a. vorwërc „kiemas, ūkis; priemiestis“ (Lex 295). Pr. *burvalka- yra skolinys iš lenk. (plg. s. lenk. forwalk „villa cum praedio maiori…“, forwark „t. p.“, folwark „t. p.“ ir pan. < vok. Vorwerk „ūkis…“) arba iš vok. Vorwerk „ūkis…“ (su r…r pr. rl ir kitokiais perdirbimais). Plačiau (ir liter.) žr. Toporov PJ I 268.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 30; Young FsSchmalstieg 279.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.