Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 315 psl.

curpis

curpis „smedestoc (Schmiedestock) – priekalo trinka“ E 519 subst. nom. sg. masc. = pr. *kurpīs. Dėl vok. (E 519) smedestoc plg. v. v. ž. smedestok „Schmiedestock“ = „Klotz als Untersatz eines Schmiedeambosses – priekalo trinka“ (Trautmann AS 367 ir liter.). Teigti, kad pr. *kurpīs „priekalo trinka“ iš tikrųjų buvęs „priekalo kurpė (batas), Schuh des Ambosses“ (Trautmann l. c., Fraenkel LEW 318, Toporov PJ IV 334), negalėčiau: pr. *kurpīs „priekalo trinka“ [= „колод(к)а наковальни“] yra greičiausiai iš „trinka (medžio nuopjova)“ (= „колода“, žr. dar curpelis) < *„atkirsta medžio kamieno dalis (gal net su šaknimis)“ (plg. Sławski SEP II 83) < (subst.) *„tai, kas àtkirsta, atpjáuta“ (žr. s. v. kurpe). Šį pr. *kurpīs („priekalo trinka“ <„trinka“ <) *„atkirsta medžio kamieno dalis“ bei lie. dial. kùrpis (< -īs) „kurpė“ plg. su jų artimais giminaičiais lenk. karp „nukirsto medžio kelmas“ bei lenk. dial. kierp „tam tikras apavas“ (dėl sl. medžiagos žr. ESSJ XIII 240), žr. s. v. kurpe.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 72.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.