Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 180–181 psl.

dāt

dāt „geben – duoti“ III 8912 [576], III 917 [5722], (ni) dāt (kumpint) „(nicht) lassen (verrucken) – (ne)duoti, (ne)leisti (kenkti)“ III 10914 [696], dat (bout) „(sein) lassen – duoti, leisti (būti)“ III 13112 [7935], dātwei „geben – duoti“ III 3315 [276], datwei „t. p.“ III 558 [3727] inf.; inf. (sup.) (sien skellānts) dātunsi „(sich schuldig) geben – (kal̃tas) duotis“ III 6518 [4323–24] (= důtisi kalti VE 276, daton (perēit) „(kommen) lassen – duoti, leisti (ateiti)“ III 5116 [3531]; partic. praet. act. dāuns „gegeben – davęs“ III 415 [2932], „lassen – davęs, leidęs“ III 692 [4516], „gegeben – davęs“ III 6914 [4525], „t. p.“ III 6917 [4527], „t. p.“ III 1038 [652] III 12117 [7524], „lassen – davę, leidęs“ III 1319 [7932], dauns „geben – davęs“ III 4524 [3316]; partic. praet. pass. dāts „gegeben – duotas“ III 755 [498] „t. p.“ III 7520 [4919] dats „t. p.“ I 139 [722] daeczt „t. p.“ II 139 [1323] = *dāts, nom. sg. neutr. dāton „t. p. – dúota“ III 7517 [4916]; 2 sg. praes. dāse „gibst – duodi“ III 838 [5314]; 3 sg. praes. dāst „gibt – duoda“ III 534 [376] „t. p.“ III 611 [417] „t. p.“ III 614 [419], „t. p.“ III 7925 [5127] „gibet (gibt) – t. p.“ III 853 [5326] „t. p.“ III 854 [5326] „gibt – t. p.“ III 11313 [713] dast „t. p.“ III 4921 [3518] „t. p.“ III 975 [6115], „lasse – duoda, leidžia“ III 537 [378], „lesst (läßt) – t. p.“ III 8724 [5527]; 3 sg. praet. dai „gabs 181 (gab) – davė“ III 753 [497], „gab – t. p.“ III 758 [4911], „ließ – davė, leido“ III 10112 [6320], daits „gabs (gab) – davė“ I 136 [720], „gab – t. p.“ II 1314 [1326], daitz „t. p.“ I 1314 [725], dayts „gabs (gab) – t. p.“ II 136 [1321] imperat. 2 sg. dais „gib – duok“ I 111 [78], „t. p.“ III 531 [373], „lasse – duok, leisk“ III 6928 [4536], days „gib – duok“ II 111 [136], 2 pl. dāiti „gebet – duokite“ III 912 [5719], „t. p.“ III 936 [599], „gebt – t. p.“ III 10710 [6718], „lasset – duokite leiskite“ III 11117 [6923], „last (lasst) – t. p.“ III 1132 [6930] daiti „gebet – duokite“ III 918 [5723] „last (lasst) – duokite, leiskite“ III 9514 [612], „t. p.“ III 11715 [7312], „duokite“ III 1197 [7330], „last (lasst) – duokite, leiskite“ III 12114 [7523]; optat. 3 sg. dase „gebe – teduoda“ III 9914 [635] „t. p.“ III 10919 [699], dāsai „t. p. III 13318–19 [8121]. Pr. *dā- „duoti“ yra iš pr. *dɔ̄- < *dō- (žr. Mažiulis BS 23t. ir liter.): lie. dúo-ti, la. duô-t, s. sl. da-ti, s. ind. dádā-mi „duodu“, gr. δί-δω-μι „t. p.“ ir kt. (Pokorny IEW I 223tt.). Dėl šaknies balt.-sl. *dō- dar žr. Mažiulis LKK II 7tt., Ivanov OPA 82, Toporov PJ I 305t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 331t.; Cheung EDIV 43tt.; Derksen EDSIL 96; ESSJ IV 194t.; Kloekhorst EDHIL 803tt.; Matasović EDPC 86; Mayrhofer EWA I 713tt.; Rix LIV 105t.; Smoczyński LAV 72tt., 80, SEJL 134t.; Vaan EDL 174t. Dėl formos doyte (BPT): Bammesberger BAM 121t.; Kortlandt BAM 116t.; Matasović LgB IX 128t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.