Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 288 psl.

ertreppa

ertreppa „vbertretten (übertreten) – peržengia“ III 392 [2911] praes. 3 pl. (= perßeng „peržengia“ VE 147) = er- (žr.) + *trepa „žengia“ suponuoja pr. (inf.) *trep-t- „žengti“ (žr. trapt) resp. *trep-tvei „t. p.“ (plg. lie. kẽpa praes.: kèpti inf.) : lie. trep-énti „trampeln, trippeln, trippelnd gehen, laufen“, trep-sė́ti „t. p.“, interj. trèp-t (kojos sudavimui į žemę žymėti) ir kt., rus. треп-ать „tampyti, daužyti, mušti“, lenk. trzep-ać „daužyti, mušti“ ir kt., s. ind. tr̥p-rá- „judrus, nepastovus“, gr. τραπ-έω „trete, keltere“, lo. trep-idus „trippelnd, hastig, ängstlich“ ir kt. < ide. *trep- „trepenti ir pan.“ (žr. Trautmann AS 450, BSW 329, Būga RR II 631, Endzelīns SV 266, Vasmer ESRJ IV 98t. ir liter., Fraenkel LEW 1119 ir liter., Pokorny IEW I 1094, Toporov PJ II 87t. ir liter.) – turbūt formanto *-(e)p- išplėstas senesnis ide. *ter- (: *tr-), kurio reikšmė atskirai tyrinėtina.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1499t.; Matzenauer BKAS 134; Rix LIV 650; Smoczyński LAV 125, SEJL 686t.; Vaan EDL 628.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.