Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 353 psl.

gērbt

gērbt „sprechen – kalbėti“ III 12114 [7523], gerbt „t. p.“ III 7910 [5115] (= biloti VE 3314), III 8110 [5133] (= biloti VE 3416), III 833 [5311] (= biloti VE 357) inf. (žr. dar preigērbt); imperat. 2 sg. gerbais „sprechen (sprich) – kalbėk“ III 10713–14 [6720], 2 pl. gerbaiti „sprecht – kalbėkite“ III 12122 [7528]. Gr lytyse gerbeis „beichten“ (GrG 28), gerbaisa „beichten“ (GrA 53), gerbaisa „confiteri“ (GrF 53) slypi pr. *gerbais „kalbėk“ (= gerbais III 10713–14).
Turime pr. verb. (inf.) *gērbt „kalbėti“ < *gērbt- „t. p.“, egzistavusį greta pr. (inf.) *gērb-tvei „t. p.“, kurio artimiausias giminaitis – lie. ger̃b-ti „ehren“ (žr. s. v. gīrbin), be to, semantinės homonimijos būdu sietinas su lie. žem. ger̃b-ti „aptvarkyti, aptaisyti“, la. garb-ât „valyti“ ir pan. (dėl jų žr. Jēgers KZ LXXX 57tt., Fraenkel LEW 147t., Toporov PJ II 217t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 149t., SEJL 170t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.