Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 355–356 psl.

gertis

gertis „hane (Hahn) – gaidys“ E 763, „weterhan (Wetterhahn) – gaidys (vėjarodis)“ E 203 nom. sg. masc. = *gertīs [(i)i̯o-kamienis]. Reikia priminti, kad šio pr. E žodžio kamiengalio bei pačios darybos klausimas iki šiol nebuvo nagrinėtas.
Pr. (E) gertis šiaip jau galėtų būti o-kamienis pr. *gertls < *gertas „gaidys“, plg. jo darybinį santykį su pr. *gertā „višta“ (dėl šio darybos žr. gerto). Tačiau dėl Gr žodžių „gaidys“ ir „višta“ (žr. toliau) ir dėl semantinių sumetimų (žr. s. v. gerto) patikimiau suponuoti: pr. (E) gertis yra (i)i̯o-kamienis pr. *gertīs „gaidys“ < *„vištinis (turintis vištą)“ = *„vištos pats“ – fleksijos vedinys iš pr. *gertā „višta“ [plg., pvz., lie. kuprỹs „kuprinis (turintis kuprą)“ kuprà], turbūt pakeitęs kitokį (senesnį) gaidžio pr. pavadinimą (žr. dar s. v. gerto). Suponuojant pr. (E) gertis „gaidys“ = pr. *gertīs „t. p.“, lengviau paaiškinti pr. gertis „huen (Huhn) – višta“ GrA 62 bei „gallina – t. p.“ GrF 61 (čia „višta“ yra vietoj „gaidys“, žr. PKP II 53, išn. 38) ir pr. gerte hun (Huhn) – višta“ GrG 41 [manyti, kad čia -e vietoj *-is (PKP II 53, išn. 38), nėra būtina]: gertis „gaidys“ (GrA 62, GrF 61) yra matyt pr. (Gr) *gertīs „t. p.“ (ar *gertĭs „t. p.“ < *gertīs „t. p.“), o gerte „višta“ (GrG 41) – pr. (Gr) *gertē „t. p.“ (ar *gertĕ „t. p.“ < *gertē „t. p.“), perdirbtas iš senesnio (Gr) *gertā „t. p.“(= pr. E gerto) dėl pr. (Gr) *gertīs „gaidys“ (= pr. E gertis) pagal santykį su lytimis pr. *-īs (=, pvz., lie. našl-ỹs) : * (=, pvz., lie. našl-ė̃) = pr. *gertīs „gaidys“ : x (= pr. Gr *gertē „višta“). Dėl pr. *gertā 356 „višta“ ( pr. Gr *gertē „t. p.“), kurio vediniu, kaip sakyta, laikau pr. *gertīs „gaidys“, etimologijos žr. s. v. gerto.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 11; Hinze LgB V–VI 172; Matzenauer BKAS 47.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.