Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 138–139 psl.

bhe 1

I bhe „und – ir“ (conjunctio) II 711 [1126], II 717 [1129], II 95 [1133], II 910 [1136] II 135 [1321], II 136 [1322], II 137 [1322], II 138 [1322], III 1314 [1326], II 1316 [1327], III 1316 [1327], III 1713 [1913], III 1715 [1915], III 1719 [1919], III 2710 [239], III 2710 [239], III 291 [2316], III 294 [2319], III 296 [2320], III 2912 [2325], III 2913 [2325], III 2915 [2327]; ir t. t. (dėl bhe III 4115 [315] žr. Bezzenberger KZ XLI 69) – 410×; bbe (sk.: bhe) III 6511 [4319], III 8116 [533], III 11931 [7512]; bhc (sk.: bhe) III 638 [4130]; hhe (sk.: bhe) III 1077 [6716]; bke (sk.: bhe) III 7120 [4718], III 10525 [677], III 11915 [751]; bhæ II 512 [119] II 711 [1126], II 112 [136], II 115 [138], II 1113 [1314], II 1114 [1314], II 1115 [1314], II 1116 [1315], II 1315 [1326]; bha I 512 [510], I 95 [534], I 112 [78], I 115, [710], I 1112 [714], I 1113 [715], I 1114 [716] I 136 [720] (2×), I 137 [721], I 1314 [725] I 1315 [725], I 1316 [726]; ba I 910 [72]; bah (gal sk.: bha) I 711 [527], I 711 [527], I 717 [530]. Minėtais atvejais turime pr. *be „ir“ resp. *ba „t. p.“ : 139 lie. „t. p.; ar; nes“ (LKŽ I² 703; žr. dar pr. beggi) resp. ba „ar; nes“ (LKŽ I² 536), la. ba „stipr(inamoji) part(ikula)“, sl. bo „stipr. part. ir kt.“ (> s. sl. bo, lenk. bo ir kt.) resp. ba (> lenk. ba „taigi“ ir kt.), go. ba „kondicionalinė part.“, av. „stipr. part.“ ir t. t. < ide. *bhe (*bho) – partikula, reprezentuojama daugumoje ide. kalbų. Žr. Trautmann AS 311, BSW 22t., Endzelīns SV 150, Pokorny IEW I 113. Žr. Toporov PJ I 214tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 49; ESSJ II 141t.; Kloekhorst EDHIL 652t.; Lehmann GED 55; Orel HGE 51.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.