Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 53–54 psl.

jungkfrawen

jungkfrawen „jungkfrawen (Jungfrau) – pana (panelė)“ I 715 [529], jungprawan „t. p.“ II 715 [1128] = pr. (I, II) *junkpravan (*jungpravan) acc. sg. fem.; jumprawan „t. p.“ III 4124 [3112] (= pannas 54 „panõs“ VE 162), III 4312–13 [3123] (= pannas „panõs“ VE 1613), III 12710 [7735] (= pannas „panõs“ VE 6115) = pr. (III) *jumpravan acc. sg. fem.
I kat-me lytis pr. *junkpravan (*jungpravan), net ir segmentu *-an (acc. sg.) labai panaši į vok. jungkfrawen (I 615), buvo parašyta apvokietintai – lytimi vok. jungkfrawen (I 715), kuri II kat-me pataisyta į jungprawan (II 715) = pr. (I, II) *junkpravan (*jungpravan). Ši pr. (I, II) *junkpravan (acc. sg. fem.) resp. (nom. sg.) *junkpravu „pana (panelė)“ (< * < *) yra skolinys iš vok. Jungfrau „t. p.“, kuris Ryt. Pr. vok. dialektuose dažniau buvo tariamas Jumfrau „Jungfrau“ [plg. įprastinį Ryt. Pr. vok. Jumfer „Jungfrau“ greta Jungfer „t. p.“ (Frischbier I 320), žr. dar Lewy IF XXXII 168, Toporov PJ III 92], o iš čia – pr. (III) *jumpravu „pana (panelė“) (< * < *, nom. sg.) resp. (acc. sg.) *jumpravan. Plg.vok. paskolintus lie. dial. (ypač Pr. Liet. ir Klaipėdos krašte) jùm̃prava „pana (panelė)“, jùmprova „t. p.“ (LKŽ IV 377), la. jum̃prava „t. p.“ (ME II 118). Pr. (I, II) *junkpravan „pana (panelė)“ (acc. sg.) bei (III) *jumpravan „t. p.“ (acc. sg.), kaip ir originalo žodis (vok. jungkfrawen „Jungfrau“), pavartotas (pr. kat-muose) tik religinio konteksto reikšme – „pana resp. panelė (Marija)“; kitur vok. Jungfrau verčiamas į pr. mergo „juncvrowe“ (E) bei merga „iungck- „frau“ (GrA 22, „Jungfer“ GrG 52, „virgo“ GrF 13), žr. s. v. mergo.

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Smoczyński SEJL 237.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo [...] Zu den Deutſchen gehoͤret [...] Im zweyten Articul: Jungprawa, heißet Jungfrau.

  Atrodo, Ruigys pirmasis konstatavo, kad šis žodis skolintas iš vokiečių kalbos.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.