Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 159–160 psl.

kelks

kelks „kelch (Kelch) – taurė“ III 7510 [4912] (= kilikas „taurė“ VE 3113), kelchs „t. p.“ I 1317 [726], kelkis „t. p.“ II 1317 [1327] nom. sg. masc.; acc. sg. masc. kelkan „kelch (Kelch) – taurę“ I 1313 [724], II 1313 [1325], kelkin „t. p.“ III 757 [4910] (= kilika „taurę“ VE 3110).
Turime pr. (I, II, III) žodžio „taurė“ formas (masc.): nom. sg. *kelks (I, III) bei *kelkis (II), acc. sg. *kelkan (I, II) bei *kelkin (III). Formos pr. *kelks (nom. sg., I, III) bei *kelkan (acc. sg., I, II) suponuoja matyt o-kamienį pr. (nom. sg., masc.) *kelks. Esant pr. kat-mų šnektose nom. sg. fleksijai o-kamienei *-s (< *-as) = i-kamienei *-s) (< *-ĭs, žr. Mažiulis PKP II 218, išn. 709), greta o-kamienės (acc. sg.) pr. *kelkan (I, II) nesunkiai galėjo atsirasti ir i-kamienė (acc. sg.) pr. *kelkin (III), kuri buvo kartu ir i̯o-kamienė (acc. sg.); o dėl to atsirado ir i̯o-kamienė (nom. sg.) pr. *kelkĭs (II) < *-īs. Plg. dar o-kamienių, pvz., pr. 160 *vīra- „vyras“ resp. pr. *sūnda- „bausmė“ i- (= i̯o)kamienes formas (acc. sg.) pr. *vīrin (žr. s. v. wijrs) resp. *sūndin (žr. s. v. sūndan).
Pr. *kelks „taurė“ (o-kamienis, nom. sg. masc.) – skolinys iš vok. Kelch „t. p.“, žr. dar Trautmann AS 355, Endzelīns SV 192, Toporov PJ III 309.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.