Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 136–137 psl.

mettan

mettan „jor (Jahr) – metai“ E 12 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *mètan, kurį atspindi ir metthe „jar (Jahr) – t. p.“ (GrG 57) bei mette „iar (Jahr) – t. p.“ (GrA 25), „annus – t. p.“ (GrF 16) su fleksija vok. -e pr. *-an [plg., pvz., ancte (GrG 61) su vok. -e pr. *-an, žr. s. v. anctan].
Subst. (neutr.) pr. *mètan „metai (Jahr)“, kuris iš tikrųjų buvo (gyvojoje pr. kalboje) matyt „laikas [Zeit(raum)]; metai“ ar „metai; laikas“, kartu su subst. (neutr. masc.) lie. mẽtas „laikas; metai“ (LKŽ VIII 102t.) bei lie. (pl. tantum) mẽtai „Jahr“ ir la. me̹ts „laikas [Zeit(raum)]“ (ME II 608 s. v. me̹ts 3) suponuoja subst. (neutr., nom.-acc. sg. neutr.) balt. *meta(n) „laikas; metai“ (baritonas, žr. Stang Vergl. Gr. 153) < *„laikas“; jį kildinu ne iš *„(laiko) matavimas“ (tradicinė nuomonė!), o iš subst. (neutr.) balt. *meta(n) „(laiko) sukimasis< *„tai, kas sukasi“, pastarąjį laikydamas fleksijos vediniu iš verb. balt.(-sl.) *met-sukti; mesti“ (dėl jo žr. s. v. pomests), plg., pvz., pr. *kelan darybą (žr. kelan). Dėl subst. (neutr.) balt. *meta(n)laikas“ (vienintelis bendrabaltiškas laiko pavadinimas!) kilmė̃s iš *„(laiko) sukimasis< *„tai, kas sukasiplg. subst. (neutr.) sl. *vertmenlaikas“ (> s. sl. vrěmę „t. p.“ ir kt.) < *„(laiko) sukimasis< *„tai, kas sukasi“ – sufikso vedinį iš verb. (balt.-)sl. *vert-sukti, kreipti“ (žr., pvz., Trautmann BSW 354t.).
137 Iš to subst. (neutr.) balt. *meta(n) „tai, kas sukasi“ turime dar, pvz.: a) lie. mẽtas „matas, kiekis“ (LKŽ VIII 104) < *„tai, kiek apsukama, apvyniojama“ (plg. lie. mãtas semantinę kilmę, žr. s. v. mattei), b) la. (pl. tantum) me̹ti „metmenys (Kette, Aufzuggarn)“ (ME II s. v. me̹ts 4) < *„tai, kas sukama“ (plg. la. mats „plaukas“ semantinę kilmę, žr. s. v. mattei).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Demiraj AE 278; Matzenauer BKAS 87; Smoczyński SEJL 394; Witczak LgB III 187t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.