Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 171–172 psl.

nautei

nautei „vargui, bėdai“ (dat. sg. fem.) frazėje en wissai nautei „inn allen noͤten (in aller Not) – visame varge, bėdoje“ III 295 [2319] (= wissosa prigadosa „visuose varguose, bėdose“ VE 918); acc. sg. (fem.) nautin „vargą, bėdą“ frazėje is nautin „auß not (aus Not) – iš vargo, bėdos“ III 914 [5720] (= isch reikos „iš vargo, bėdos“ VE 393), nautin „Not – vargą, bėdą“ III 11314 [714], nautien „Noth (Not) – t. p.“ III 11521 [7130], acc. pl. (fem.) nautins „noͤthen (Noten) – vargus, bėdas“ III 3115 [2518] (= reikmenesa „varguose“ VE II7–8).
Rekonstruotinas subst. (i-kamienis, nom. sg. fem.) pr. (III) *nauts „vargas, bėda“ (su akūtiniu *-au- < *-ā́u-, žr. toliau) < pr. *náutis „t. p.“ (žr. PKP II 218, išn. 709) < vak. balt.-sl. *nā́utis „mirtinas nuvargi(ni)mas“ (> sl. *nā́utis „t. p.“ > bulg. нут „prievarta“ ir kt.) – sufikso *-ti- vedinys iš verb. balt.-sl. *nā́u- „mirtinai nuvarg(in)ti“ < ide. *nāu-/*nəu- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. nowis), iš kurio – vedinys (panašus į minėtą vak. balt.-sl. *nāutis) subst. go. 172 nauþs „vargas, bėda“ ir pan. Plg. Trautmann AS 382, Endzelīns SV 214, Pokorny IEW I 756, Fraenkel LEW 509, Stang LS 39, Kluge EWDS 515 (s. v. Not).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 358, 360; ESSJ XXVI 49; Lehmann GED 264; Matasović EDPC 285; Orel HGE 282; Smoczyński LgB I 155.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.