Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 242–243 psl.

peisālei

peisālei „Schrifft (Schrift) – raštas“ III 891 [5533] (= raschtas VE 3724) nom. sg. fem.; acc. sg. (fem.) peisālin „Schrifft (Schrift) – raštą“ III 11113 [6920]. Lytis pr. (III 891) peisālei (nom. sg. fem.), esanti kontekste stai peisālei tu turei, galėtų būti atrakcinė klaida vietoj *peisāli (nom. sg. fem.), kuri – iš *peisālī < *peisālē. 243 Bet labiau tikėtina, kad pr. (III 891) peisālei yra pr. (III) *peisālei, kildintinas iš pr. *peisālē (plg. s. v. giwei).
Subst. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *peisālē „raštas“ yra matyt iš (subst.) „tai, kas rašýta“ – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) pr. *peisāla- „rašytas“, plg., pvz., lie. adj. (o/ā-kamienį) plìka- „plikas“ subst. (ē-kamienis) plìkė „plikuma“ = „tai, kas plìka“.
Adj. pr. *peisāla- „rašytas“ < „brėžtas, pieštas“ kildinu iš adj. vak. balt. *piśāla- „t. p.“: dėl to ir tuomet, kai verb. vak. balt. *peiś- (praes.)/*piś- (praet., inf.) „brėžti, piešti“ buvo perdirbtas į verb. (praes., praet., inf.) pr. *peiś- „t. p.“ (žr. s. v. peisāton), iš adj. vak. balt. *piśāla- bus atsiradęs adj. pr. *peisāla- „brėžtas, pieštas“.
Adj. vak. balt. *piśāla- „brėžtas, pieštas“ yra matyt iš pirmykščio adj. vak. balt.-sl. *piśāla- „brėžtas/brėžęs, pieštas/piešęs“ [> partic. praet. (predikatinis) sl. *pьsalъ „brėžęs, piešęs“ (aktyvinės reikšmė̃s)] – tam tikro modalumo darybinę reikšmę dar turėjusio sufikso balt.-sl. *-la- (< ide. *-lo- (apie jo modalumą žr. Gamkrelidze-Ivanov IJI I 393) vedinys iš verb. vak. balt.-sl. *piśā- „brėžti, piešti“ (dėl jo žr. s. v. peisāton).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.