Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 259–260 psl.

perdāsai

perdāsai „wahr (Ware) – prekė (pardavinys)“ III 3310 [272] (= taworu „prekė“ VE 123 instr. sg.) nom. sg. fem.; acc. sg. (fem.) perdāisan „wahr (Ware) – prekę“ III 6917 [4527] (= tawora „prekę“ VE 291) veikiausiai taisytina į *perdāsan (Bezzenberger KZ XLI 104, Endzelīns SV 223, PKP II 153). Lytį (III 3310) perdāsai (nom. sg.) taisyti į (acc. sg.) *perdāsan [Endzelīns l. c. („laikam“)] nėra būtina (žr. toliau). Šį pr. žodį laikyti polonizmu (Trautmann AS 395) nereikia (žr. Būga RR II 300, Endzelīns l. c.).
Manyčiau, kad turime ā-kamienį subst. (nom. sg. fem.) pr. (III) *perdāsai „prekė (pardavinys)“ vietoj pr. (III) *perdāsa „t. p.“ [plg., pvz., mensai (nom. sg. fem.) greta mensā, žr. s. v. menso] < pr. *perdāsā „t. p.“ (su nekirčiuotu *), greta kurio turbūt egzistavo ir lytis pr. dial. *pardōsā „t. p.“ (dėl praef. *par- žr. s. v. per). Šios lytys yra iš vak. balt. *pardōsā/*perdōsā „pardavinys“ (dėl *-dō- > pr. *-dā- žr. s. v. dāt) < *„pardavimas“ – sufikso *-sā vedinys iš verb. balt. *pardō-/*perdō- „parduoti“ (žr. toliau).
Plg. subst. (o-kamienį) lie. par̃dosas (pardõsas) „pardavimas; pardavinys“ (Būga l. c., Endzelīns l. c.) – didžiai seną (tai rodo periferinis jo paplitimo arealas, žr. LKŽ IX 411) ir kildintiną iš subst. (o-kamienio) ryt. balt. *pardōsa-/*perdōsa- „pardavinys“ (čia dėl *-dō- > lie. *-dō- žr. Mažiulis BS 23t.) < *„pardavimas“, o šis yra sufikso *-sa- vedinys iš verb. balt. *pardō-/*perdō „parduoti“ (> lie. pardúo-ti „verkaufen“ ir pan.), kildintino iš verb. (prefiksinio) balt.-sl. *perdō- „parduoti ir kt.“ (žr. s. v. perdauns).
260 Tuos subst. vak. balt. *pardōsā/perdōsā „pardavimas“ (ā-kamienį) bei ryt. balt. *pardōsa-/*perdōsa- „t. p.“ (o-kamienį) dėl darybos (suff. *-sā- resp. *-sa-) plg. su deverbatyvais, pvz., lie. brąsà „brendimas“ (< *brand-sā) resp. nar̃sas „nirtimas“ (< *nart-sa-), apie kuriuos žr. Skardžius ŽD 310.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LgB I 155.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.