Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 319–320 psl.

pomeleis

pomeleis „kussen (küssen) – bučiuoti“ GrG 83, „leck – laižyk“ GrA 90, „leck, lambe – t. p.“ GrF 91. Čia, man rodos, slypi pr. *pa-milaizis „palaižyk man“ su nekirčiuotu (bei sutrumpėjusiu) ir (matyt paties S. Grūnavo) numestu *-is] < pr. *pa-mi-laizīs „t. p.“ (plg. s. lie. pamisakyk „pasakyk man“), kitaip – Endzelīns FBR II 11, Endzelīns SV 231.
Tas pr. *laizīs „laižyk“ – (imperat. 2 sg.) forma [plg. pr. (III) mijlis = pr. *mīlĭs (< *-īs) „mylėk“, žr. s. v. milijt], suponuojanti verb. (inf.) pr. *laizī-tvei „laižyti“ < verb. (intens., inf.) balt. *laizī- „t. p.“ (> lie. laiž-ýti = la. làizît). Pastarasis – vedinys iš verb. balt.-sl. 320 *leiź- „liežti“ (> lie. liẽž-ti „t. p.“, s. sl. liz-ati ir kt.) < verb. ide. *leigh- „t. p.“ (> gr. λείχ-ω „liežiu“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 668).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 279.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.