Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 322–323 psl.

pomettīwingi

pomettīwingi „vnterthan (untertan) – pavaldžiai“ III 9123 [5736] (= padůti „pavaldūs“ VE 3921), pomettewingi „t. p.“ III 10528 [679] (= po macie „po valdžia“ VE 5114) adv. [PKP II 183 (išn. 474), kitaip – Schmalstieg OP 92] = pr. *pametīvingi (plg. s. v. ainawīdai). Lytyje (III 10528) pomettewingi slypi okazionaliai nekirčiuotas *-ĭ- (*-ĭv-), sutrumpėjęs iš *-ī-.
Iš to adv. galima rekonstruoti adj. (nom. sg. masc.) pr. (III) *pametīvingis (< *-īs) „pavaldus“ (i̯o-kamienį) arba *pametīvings „t. p.“ (o-kamienį) < *„pamestas (unterworfen)“ – sudurtinio sufikso 323 *-īving- (< *-īv- + *-ing-) vedinys iš verb. pr. *pamet- „pamesti (apačion mesti)“ (žr. s. v. pomests).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.