Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 21–22 psl.

rickawie

rickawie „regieret (regiert) – valdo, tvarko“ III 4325 [3131] (= reda, t. y. rė̃do „valdo, tvarko“ VE 172) praes. 3 sg. = pr. *rikaūja [matyt su kirčiuotu *-aū- resp. su nekirčiuotu *-i- (< *-ī-), plg. s. v. rickaūsnan]; praes. 2 sg. rikawie „regierest – valdai, tvarkai“ III 8514 [5334] (= redai VE 3616, t. y. rė̃dai „valdai, tvarkai“) = pr. *rīkauja (matyt su kirčiuotu *-ī- resp. su nekirčiuotu 22 *-au-); praes. 2 pl. rikauite „herschet (herrschet) – valdote, tvarkote“ III 1071 [6711] (= rikaukite VE 5114, t. y. rýkáukite „valdykite, tvarkykite“) = pr. *rīkau(j)iti [matyt su kirčiuotu *-ī-; segmentas *-ti iš *-tī (nekirčiuoto) < *-tē].
Turime verb. (inf.) pr. (III) *rikaū-tvei „valdyti, tvarkyti“ [su kirčiuotu *-aū- ir nekirčiuotu -i- (< *-ī-), plg. s. v. rickaūsnan] bei *rīkau-tvei „t. p.“ (su kirčiuotu *-ī- resp. nekirčiuotu *-au-). Šis pr. verb. suponuoja verb. (inf.) balt. *rīkau- „valdyti, tvarkyti“ > lie. rýkáu-ti „t. p.“ (LKŽ XI 600) = la. rìkuô-t „tvarkyti…“ (ME III 538); čia la. -uo- (rìkuô-t) gali būti ne iš balt. *-ō- (sic, pvz., Karulis LEV 122), o iš la. -uo2- (dėl lie.-la. uo2 žr. Mažiulis BS 43tt.) – vietoj senesnio *-au- (plg. Mažiulis l. c.).
Verb. (inf.) balt. *rīkau- „valdyti, tvarkyti“ yra vedinys matyt iš subst. (o-kamienio) balt. *rīka- „tvarka, eilė“ < *„įrėžimas, įbrėžimas“ [ (reikšmės konkretėjimas) * „rėžimo, brėžimo įrankis“ > lie. rỹkas „įrankis…“ = la. rìks „t. p.“], o šis – fleksijos vedinys iš verb. balt. *rīk-/*rik-/*reik- „rėžti, pjauti“ [> lie. riẽk-ti „schneiden (Brot)“ ir pan.] < ide. *reik(h)- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 858 s. v. 1. rei-). Dėl visa to plg. Būga RR II 87, Jēgers KZ LXXX 66t., Karulis l. c., plg. dar Fraenkel LEW 733 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 307.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.